อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการทำน้ำผัก และผลไม้ปั่น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการทำน้ำผัก และผลไม้ปั่น

การมีอุปกรณ์พื้นฐานอย่างเครื่องปั่นน้ำผลไม้และผักสักสองชนิด หรือจะผสมกับผลไม้ก็สามารถทำน้ำผลไม้ได้แล้ว  แต่ถ้ามีส่วนผสมและอุปกรณ์ครบ สามารถทำน้ำผลไม้ตามจินตนาการของตัวเองได้ และสามารถบันทึกอัตราส่วนผสมเป็นสูตรเฉพาะเป็นของตนเองได้อีกด้วยContinue reading